زرين شهر

زرين شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امین عطایی کچویی
ششم دبستان - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهیداژه ای
مهیار قریشوندی آبراکی
ششم دبستان - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهيداژه اي
حل سوالات برای جمع بندی کل کتاب از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی