زرين شهر

زرين شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مهیار قریشوندی آبراکی
ششم دبستان - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهيداژه اي
امین عطایی کچویی
ششم دبستان - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیداژه ای