نجف آباد

نجف آباد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


الینا فروزان
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
علی جلالی
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهيداژه اي