قائميه

قائميه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


عرفان جهانگیری
ششم دبستان - قائميه
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
آیت اله قشقایی