فراشبند

فراشبند - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سیده مریم موسوی
ششم دبستان - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان2
حسین خلیلی
ششم دبستان - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
عشايري آيت اله قشفايي