نورآباد ممسني

نورآباد ممسني - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ایمانه نجفی
ششم دبستان - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان2