لار

لار - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


الهه خسروی نیا
ششم دبستان - لار
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا نوبخت
ششم دبستان - لار
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی