فيروزآباد

فيروزآباد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیدرضا روشنگر
ششم دبستان - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
عشايري آيت اله قشفايي
محمدصالح شمشیری منصورخانی
ششم دبستان - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
عشايري آيت اله قشفايي