مرودشت

مرودشت - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدجواد گلستانی
ششم دبستان - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید دستغیب