فسا

فسا - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مریم السادات حسینی
ششم دبستان - فسا
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان2
علی سهراب پور
ششم دبستان - فسا
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهید دستغیب