كازرون

كازرون - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدمصطفی رزم پور
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهیددستغیب1
علیرضا پویان
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 4637
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
امیرحسین حکیمی
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
زینب معتضدی فرد
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان زينب (س)