جهرم

جهرم - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدامین بهمنی نسب
ششم دبستان - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
شهيد دستغيب1
ریحانه حق دوست
ششم دبستان - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان2