شهرجديد هشتگرد

شهرجديد هشتگرد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


گلشید صبوری
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان5