نظرآباد

نظرآباد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیرحسن آزادفلاح
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
شهیدباهنر
یاشار بایرامی
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدباهنر
محمدپارسا مهراندیش
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید باهنر5