هشتگرد

هشتگرد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


میلاد پیری گله دار
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید باهنر5
نرگس آزاددهقان
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان5