كلاردشت /حسن كيف

كلاردشت /حسن كيف - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


رکسانا بوذری
ششم دبستان - كلاردشت /حسن كيف
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان