چمستان

چمستان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


لیلا گلرد
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان