نكا

نكا - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


روژینا رضائی
ششم دبستان - نكا
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
شایان صفری
ششم دبستان - نكا
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی