رامسر

رامسر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سامیار درجانی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهیدبهشتی
نیکی حلاجیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان تنکابن