چالوس

چالوس - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مژده یزدانی تبریزی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان
سپهر انگورج تقوی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
شهید بهشتی
رها ابوالقاسمی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا قربان زاده نودهی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان