آشخانه

آشخانه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


علی نکوئی
ششم دبستان - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهيد بهشتي