جاجرم

جاجرم - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ماهان آذری
ششم دبستان - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي