دهلران

دهلران - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


نرجس رضائی
ششم دبستان - دهلران
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :86
تيزهوشان
قبولی نداشتیم