حاجي آباد

حاجي آباد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ملیکا نظری
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان(2)