ميناب

ميناب - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


کیمیا بهرامی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
علی پرمر
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بحرالعلوم
یسنا میرجلیلی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
راحیل اسدی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
صفورا ملاحی کلاهی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان