جم

جم - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


کیمیا قبادپور
ششم دبستان - جم
میانگین تراز کانونی: 5904
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا عالی پور
ششم دبستان - جم
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
پرهام مهدویان
ششم دبستان - جم
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهیدبهشتی