بندر دير

بندر دير - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


آناهیتا احمدزاده
ششم دبستان - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 6028
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی مرادی
ششم دبستان - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلي
حسین افشار
ششم دبستان - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلي