خدابنده

خدابنده - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیر محمد طاهری
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی تیزهوشان