تازه كندانگوت

تازه كندانگوت - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیر محمد فیروزی
ششم دبستان - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2