بيله سوار

بيله سوار - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


حمیدرضا ندایی
ششم دبستان - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی