نمين

نمين - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


نیما عابدی
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 4769
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
سوین نژادی
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2