كيار

كيار - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مریم طالبی
ششم دبستان - كيار
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد