كيان

كيان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیر محمد علیدوستی
ششم دبستان - كيان
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی