لردگان

لردگان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدرضا نادری لردجانی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ابوالفضل حسنی
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهیدبهشتی