فرخ شهر

فرخ شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سیده نازنین طاهریان
ششم دبستان - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6809
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید