فرخ شهر

فرخ شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سیده نازنین طاهریان
ششم دبستان - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6809
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد