در‌گز

در‌گز - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیرمحمد فلاح پور
ششم دبستان - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
مشهد_هاشمي نژاد2