مروست

مروست - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


زهرا فلاحتی
ششم دبستان - مروست
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
مهناز رضائی
ششم دبستان - مروست
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان