زارچ

زارچ - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدامین بابایی
ششم دبستان - زارچ
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهید صدوقی
سیدعلی اکبر محمدی
ششم دبستان - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
محیا ابوترابی زارچی
ششم دبستان - زارچ
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان