ابركوه

ابركوه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


فاطمه صالحی
ششم دبستان - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان