كبودرآهنگ

كبودرآهنگ - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


تینا یاوری
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا رفیق دوست
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان2
ریحانه رضایی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا خزایی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی
پریا غفاری
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
سینا صمدی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
علامه حلی
فاطمه مرادی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان