اسدآباد

اسدآباد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدمهدی سحرفکر
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی1
حسین زارعی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی1
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید