اسدآباد

اسدآباد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدمهدی سحرفکر
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی1
حسین زارعی
ششم دبستان - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی1