قروه

قروه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمد خدامرادی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
احمدی روشن
علیرضا سلحشور
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
احمدی روشن
الهه رستمی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا احمدی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان