سقز

سقز - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مینو اباذری
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6764
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
شینا محمدپور
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا کوچکی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
محمدکیان رحیم زاده سقزی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
گشین سیف اردلان
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
آرتین یوسفی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی
هدی عزیزی جان
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان