مريوان

مريوان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ژینا کارگر
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4754
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
عفاف