مينودشت

مينودشت - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


فاطمه پسرکلو
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
مهتا قره جانلو
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 6415
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان