مينودشت

مينودشت - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


فاطمه پسرکلو
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
مهتا قره جانلو
ششم دبستان - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 6415
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان