كنگاور

كنگاور - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


پارسا طاهر
ششم دبستان - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان