كوهدشت

كوهدشت - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


زهرا باقری
ششم دبستان - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان خرم آباد
فاطمه حسن زاده
ششم دبستان - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان خرم آباد