كشكوئيه رفسنجان

كشكوئيه رفسنجان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


یاسین احمدی
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی