عنبرآباد

عنبرآباد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مهدیه امیری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه احمدیوسفی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا سعیدی نیا
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان