انار

انار - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


طاها پورگنجی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی
علیرضا پوزن
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
 
تيزهوشان
علامه حلی
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید