انار

انار - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


طاها پورگنجی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی
علیرضا پوزن
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی