كهنوج

كهنوج - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سروش سالاری نژاد
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :87
تيزهوشان
علامه حلی
حانیه طاهری کندر
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان
ام البنین غنی راینی
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان